Bu Blogda Ara

http://ankaratarihi.blogspot.com/ iceriginin kopyalanmasi halinde 5846 sayili FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'na gore yasal islem uygulanir.Bu sitedeki yazilara yorum yapabilirsiniz, siteye üye olarak kendi sitenizden link verebilirsiniz.

4 Aralık 2009 Cuma

ANKARA KENT KİMLİĞİ ve ANKARA AMBLEMİAnkara binlerce yıllık birikim sonucu oluşmuş bir kenttir. Tarihi Galatlara kadar gitmektedir. Ankara ile birlikte düşünülen en önemli sembolik öğe Kale ve Çankaya’dır. Biri tarihi geçmişi, öbürü ise Cumhuriyet Türkiye’sini sembolize eder. Birçok kente nasip olmamış zengin bir kültür birikimi bulunmaktadır. Cumhuriyetin yeni, çağdaş, modern bir “Başkent” oluşturma idealinin gerçekleştiği kenttir.

Genel olarak; bir kentin kimliğini oluşturan en önemli öğelerden biri “Mimari Öğelerdir”. Bunları “Çevresel Öğeler” ve “Tek Yapı Öğeleri” olarak iki grupta incelemek olasıdır.

Ankara Kalesi Kent Kimliğinin Önemli Bir Ögesidir

ÇEVRESEL ÖĞELER: Kentin topografyası (Ankara’da Kale), mikrokliması, doğal yapısı, bitki örtüsü (flora) (Ankara Armudu) ve hayvan türleri (fauna) (Ankara Keçisi), kentlerin doğal çevresini oluşturur. İnsan yapısı çevresel öğeler olarak; kentleri oluşturan sokak dokusu (çıkmazlar, meydanlar, topografyaya uyum, vb ) (Eski Ankara), panaromik bakı noktaları (Çankaya, Kale, Anıtkabir, Atakule vb), vista noktaları, anıtsal yapılar (han, hamam, cami, kilise vb) (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hacıbayram Camii, Augustos Tapınağı, Roma Hamamı, Çukur ve Çengel Hanlar, Atakule, İş Bankası, Ziraat Bankası, Meclis ve Bakanlıklar Binaları vd) sayılabilir.
Ankara Tarihi Kent Dokusu İçinde Eski Ankara Evleri Önemli Bir Kimlik Ögesidir

YAPI ÖGELERİ: Kentlerde, özellikle binlerce yıllık geçmişe sahip Anadolu Kentlerinde (Ankara dahil), kentin kültür mirasını oluşturan, kentlere kimlik kazandıran mimari ögelerdir.

ANITSAL YAPILAR : Anıtsal yapılar bir kentte eğer varsa, antik çağlardan bu yana, genel olarak Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi Devirleri boyunca inşa edilmiş, büyük ölçekli ve genellikle sosyal-kültürel ve dini nitelik taşıyan yapılardır.
Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları  Önemli Kimlik Ögeleridir


Bu yapılar; tapınaklar, tiyatrolar, stadyumlar, odeonlar, agoralar, kiliseler, vb antik çağ yapıları; hanlar, hamamlar, bedestenler, camiler, külliyeler, imarethaneler, arastalar, kapalı çarşılar vb. Selçuklu ve Osmanlı Dönemi yapıları; okul, hükümet binası, gar binası, belediye binası vb kamu yapıları ile çeşitli kamu yatırımları (sağlık, kültürel, mali, idari yapılar) gibi Cumhuriyet Dönemi yapıları olabilir.

SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ : Anadolu Kentlerinde kent kimliğini oluşturan, kentlerde korunması ve geliştirilmesi gerekli dokuları oluşturan geleneksel mimarlık örnekleridir. Hemen her kentte o yöreye özgü
Mimari tarz ve malzeme ile yapılmış, konaklar, evler ve daha mütevazı ölçeklerde bazen bir doku oluşturan yapılar bulunmaktadır.

SANAT ÖGELERİ : Kentlerde yoğunlaşan, kültür ve sanat eylemleri, kentsel dokunun oluşmasında başlıca etmenlerden biridir. Kentlerin anıtsal ve sivil yapılarında, çevresel değerlerinde kültür ve sanat eserlerini gözlemek mümkündür. Resim ve heykel, ahşap, taş, alçı, oymacılık ve süsleme sanatları, vitray, cam, mozaik vb sanatlar yapılarda ve çevre oluşumunda kullanılan sanat dallarıdır.

Bir kent, sadece orada yaşayanların ya da ziyaretçilerin, seyyahların düşünceleri ve yazdıkları ile değil, bilim, teknoloji, mimari, edebiyat, resim, müzik vb. sanat dallarına olan katkıları ile tanınır ve anılır. Nasıl, “ROMA” denilince; Roma medeniyetinin başşehri, Rönesanssın geliştiği mimari, resim, heykeltıraşlık vb. sanat dallarının merkezi, Forum, İspanyol Merdivenleri, meydanlar ve havuzlar, Vatikan vb kubbeler kenti olarak hatırlanırsa.
Kentsel mekanlarda yapılan düzenlemelerde sanat ve mimari nitelikler ağır basar. Bu niteliği oluşturan öğeler ise, su, peyzaj ve mimari öğeler (cepheler, kapı pencere ölçüleri, çıkma, cumba, vb) ile heykeller, müzik, ışık ve ses gösterileri, resim, rölyef, kabartma, çini, Türk el sanatları, seramik vb sanat öğeleridir.

SONUÇ OLARAK ; Ankara Kentini çeşitli amaçlar için sembolize edecek olan simgesel ögeler onun zengin tarihi geçmişini (Helenistik, Roma (August Mabedi, Roma Hamamı, Odeon vb), Bizans (Kale), Ahi (Ahi Camileri), Osmanlı (Bedesten ve Hanlar) ve Cumhuriyet Başkentini (Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları) simgeleyecek olanlar içinden seçilmelidir.

Yerel Yönetimlerin günümüzde kullandığı amblem, dini mesajlar vermekte, içerik bakımından eksik kalmaktadır. Yerel yönetimler tüm halkın yerel yönetimleridir. Politik mesajlar taşımamaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Ankara’nın temeli tarih ve kültürdür. Hitit Güneşi Anadolu Medeniyetlerini de içinde barındıran geniş bir tarih ve kültür sentezi imajını taşımaktadır.
Anadolu ortasında yer alan Cumhuriyet Başkenti Yerel Yönetimleri için “Anadolu Medeniyetlerini ve bunun son aşaması olan Modern, Çağdaş, Laik Türkiye Cumhuriyetini” simgeleyen bir yeni amblem oluşturulmalıdır.
Kentin çözüm bekleyen diğer önemli sorunlar dururken, amblem üzerinde bunca durulması da gereksizdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder